Wet- en regelgeving

Home » Wet- en regelgeving

Wij handelen in goud en zilver, ofwel in edelmetaal. De Nederlandse overheid heeft voor handelaren in edelmetaal enkele wet- en regelgeving opgesteld. Hier kunt u dus ook mee te maken krijgen wanneer u met ons zaken doet. Hieronder hebben we zo goed en duidelijk mogelijk geprobeerd alles uiteen te zetten. Allereerst als u goud of zilver aan ons vérkoopt en daarna wanneer u goud of zilver van ons kóópt:

Wanneer u edelmetaal aan ons vérkoopt:

  1. Legitimatieplicht: Bij iedere inkoop die wij doen, ongeacht de hoogte van het bedrag, zijn wij verplicht uw legitimatie te vragen en te noteren. De wetgever wil met deze regel heling en diefstal tegen gaan en beter op kunnen sporen. Wij noteren uw naam, document, geboortedatum en documentnummer. Wij maken GEEN kopie van uw id-bewijs.
  2. Betalingen: Bij een contante uitbetaling van € 20.000,- of meer hebben wij een meldplicht naar de FIU-Nederland. Doorgaans betalen wij een dergelijk groot bedrag ook liever zelf niet contant uit, maar zullen u dan altijd vragen om de betaling per bank af te wikkelen, ook met het oog op de veiligheid.

Wanneer u edelmetaal van ons kóópt:

  1. Legitimatieplicht: Bij iedere koop die u van ons doet, dus wanneer wij aan u een goudbaar of zilveren munten verkopen voor een bedrag van € 10.000,- of meer zijn wij verplicht om u om uw legitimatiegegevens te vragen en deze te registreren.
  2. Betalingen: Bij een contante betaling van € 20.000,- of meer hebben wij een meldplicht naar de FIU-Nederland. Echter doorgaans zullen wij zelf dit soort betalingen ook liever per bank afhandelen, ook met het oog op de veiligheid.